Kurskatalog


Sök

  
 

  •  Lantmäteriets utbildningar som ska stötta en smartare samhällsbyggnadsprocess.

    Online

    Här hittar du Lantmäteriets utbildningar som ska stötta en smartare samhällsbyggnadsprocess. De riktar sig i första hand till dig som är handläggare eller mellanchef i en kommun.

    Webbutbildningarna tar ungefär 60 respektive 30 minuter att genomföra och kan göras enskilt eller i grupp.

    Modul 1 ger en orientering i en digital samhällsbyggnadsprocess. Modul 2 är en orientering i digital grundkarta.